co je to reference kontakt
CO JE TO KNIHOVNÍ PRVEK
V době kdy necílená reklama utlumila vnímání výjimečnosti a v podstatě nás hromadně obtěžuje, Vám nabízíme unikátní marketing, který patří do 21.století.

Ideální reklama je ta, která poskytuje informace lidem, kteří je vyžadují. V našem případě jim kromě poskytnuté informace i přímo usnadňují práci a šetří čas. Proto je tento marketingový produkt tak ojedinělý a výjimečný. Jsme schopni nabídnout Vaše produkty lidem, kteří je vyhledávají - architekti a projektanti.

Doby „rýsování na prkně“ skutečně končí a architekti a projektanti dnes používají architektonické programy v počítači. V nich pracují na elektronické bázi s celou řadou stavebních komponentů, které je zapotřebí vymodelovat. Díky našemu know-how v oblasti programátorství a dobré znalosti prostředí a potřeb architektů jsme schopni převést vaši produkci do elektronické podoby pro příslušné programy, ve které ji architekti použijí ve svých projektech neboli vytvořit pro Vás takzvané knihovní prvky. Architekti si tím šetří čas, námahu a zvyšují validitu vlastního projektu tím, že pracují s reálnými prvky Vaší produkce. K tomuto je nutné dodat, že zatím existuje málo elektronicky zpracovaných produktů, které lze tímto způsobem v projektu použít, čímž je dosaženo už v tak přesně cílené reklamě vyšší úrovně účinnosti!.

Jak jsme již uvedli, tato služba představuje cílenou reklamu Vašich výrobků a Vaší značky, tím ale využití knihovních prvků nekončí. Knihovní prvky se využívají jako technická podpora pro práci s veřejností i pro interní potřeby. Vizualizace, montáže, výroba, technologie inovace produktu a další..

3D prostor, ve kterém se budou Vaše výrobky pohybovat otevírá mnoho nových možností….

Výhodou spolupráce s námi je možnost oslovit knihovními prvky vašich výrobků uživatele a architekty, kteří s nimi pracují, kteří je potřebují. Naše firma navíc využívá databázi všech legálních uživatelů nejvýznamnějšího architektonického programu, kterým je ArchiCAD. Proto Vaše reklama přes knihovní prvky bude působit přesně v místě, kde je potřeba, v čase, kdy architekt pracuje na projektu.
V marketingovém světě je nejpoužívanějším nástrojem strategických koncepcí positioning. Jedná se o přesné cílení na tržní segment. Naše nabídka se nezabývá koncovým zákazníkem. V hierarchii tržního mechanizmu je mnohem výše. Působí již při samotném vzniku stavební zakázky. Působí na architekty, kteří pracují s reálnými produkty Vaší produkce.

Positioning je často používaná technika, jelikož v konkurenčně silném prostředí je schopna podniku vytvořit výhodu i pro homogenní produkty.

A v případě její kombinace s vynecháním rozhodovacího mechanizmu koncového zákazníka (díky orientaci knihovních prvků na architekty) dojde k potlačení nebo přímo k popření konkurenčních tlaků.

Jen nepatrné procento koncových zákazníků je detailně seznámeno s celou škálou produktů všech stavebních a sanitárních firem. Orientují se jen díky pasivní znalosti různých značek prostřednictvím reklamy, což, jako jediné, ovlivňuje jejich rozhodování při koupi. Prostě si vyberou známou značku. My vám nabízíme vynechat toto často neracionální jednání jednoduše tím, že jejich rozhodovací mechanizmus vynecháme, přeskočíme na úroveň samotné tvorby stavebního projektu.

© Copyright 1998 - 2009 - knihovniprvky.cz. Všechna práva vyhrazena.